Aποποίηση Ευθυνών & Προειδοποίηση ύπαρξης αναφορών σε Επενδύσεις Υψηλού Ρίσκου
 

Οι επισκέπτες, αναγνώστες και τα μέλη του GreekTrader.gr, αποδέχονται ανεπιφύλακτα και συμφωνούν πως έχουν λάβει γνώση που προέρχεται
είτε από δική τους αναζήτηση, ή από χρηματιστηριακές εταιρίες, που τους ενημέρωσαν όπως οφείλουν, πριν από την ενασχόλησή τους με κάθε είδους χρηματοοικονομικά προϊόντα, ή επιπλέον και επαρκώς συμπληρωματικά, γνώση που προέρχεται από το website μας σε ότι αφορά το περιεχόμενο του, και έχουν ενημερωθεί πλήρως για τα παρακάτω:

Οι συναλλαγές στα χρηματιστήρια Μετοχών, παραγώγων προϊόντων όπως Futures (Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης), Options (Δικαιώματα), CFD’s, Forex (Ισοτιμίες Συναλλάγματος), Commodities (εμπορεύματα) είναι ιδιαίτερα κερδοσκοπικές, ενέχουν σημαντικό βαθμό οικονομικού κινδύνου, μπορεί να δημιουργούν κέρδη όσο και ζημίες, και ενδέχεται να μην είναι κατάλληλες για όλους τους επενδυτές.
Μπορεί να δημιουργηθεί μερική ή συνολική απώλεια του επενδυόμενου κεφαλαίου, γι’ αυτό ο επενδυτής ή trader οφείλει να ενεργεί πάντα αυτόνομα
και σύμφωνα με τους επενδυτικούς του στόχους, συνυπολογίζοντας την εμπειρία του και την οικονομική του κατάσταση.

Η αναφορά που γίνεται σε αυτή τη σελίδα ως προειδοποίηση για τους κινδύνους που απορρέουν από τις επενδύσεις, δεν είναι μία πλήρης αναφορά σε όλους τους κινδύνους, ούτε περιγράφει πλήρως τον κάθε έναν από τους κινδύνους στους οποίους αναφέρεται. Ως εκ τούτου δεν είναι και ούτε πρέπει να θεωρείται ως ολοκληρωμένη και επαρκής ενημέρωση σχετικά με τους κινδύνους που εμπεριέχονται στις επενδύσεις υψηλού ρίσκου.
Ο επενδυτής πρέπει να ενημερώνεται με δική του πρωτοβουλία και κατά περίπτωση που τον αφορά, από τις εταιρίες που επιλέγει για τις συναλλαγές του, να γνωρίζει όλους τους κινδύνους που σχετίζονται με τις επενδύσεις με μόχλευση, και να αναζητήσει τη συμβουλή χρηματοοικονομικού συμβούλου.

Καμία άποψη για συγκεκριμένη μετοχή, δείκτη, παράγωγο προϊόν, ή άλλη κινητή αξία, επενδυτική στρατηγική ή συναλλαγή δεν συνιστά επενδυτική πρόταση, συμβουλή ή προτροπή και δεν υποκινεί για οποιοδήποτε είδος συναλλαγής της οποίας την πλήρη ευθύνη αναλαμβάνει αυτονόητα ο επενδυτής. Το GreekTrader.gr δεν αναλαμβάνει την ευθύνη για πάσης φύσεως απώλεια που προέρχεται από την άμεση ή έμμεση χρήση ή επεξεργασία του περιεχομένου του ιστότοπου αυτού..

Όλες οι προσωπικές εκτιμήσεις, αναλύσεις, πληροφορίες, ειδήσεις που αναρτώνται, έχουν ενημερωτικό και επιμορφωτικό χαρακτήρα, μπορεί να είναι εικονικές ή παραδείγματα βασισμένα στη θεωρία και όχι πραγματικές, ισχύουν για την χρονική στιγμή που αυτές δημοσιεύτηκαν και μπορεί να αλλάζουν χωρίς καμία προειδοποίηση. Επιπλέον μπορεί να προέρχονται από κάποια πηγή της οποίας η εγκυρότητα δεν έχει απαραίτητα ελεγχθεί, και η ακρίβεια συγκεκριμένης πληροφορίας να μην έχει επαληθευθεί. Το GreekTrader.gr δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη που σχετίζεται με την εγκυρότητα
ή την καθυστέρηση πληροφοριών και δεδομένων (τιμές, ειδήσεις, ανακοινώσεις, διαγράμματα κ.α.) έναντι οποιουδήποτε τις χρησιμοποιεί και με οποιονδήποτε τρόπο.

Το website μας διαθέτει συγκεκριμένο χώρο για φιλοξενία, δημιουργία και ανάπτυξη μας διαδικτυακής κοινότητας (FORUM) στην οποία η συμμετοχή είναι προαιρετική. Η κοινότητα είναι ένας διαδικτυακός χώρος για ελεύθερη συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων, με θέμα την Τεχνική Ανάλυση και τις επενδύσεις στο χρηματιστήριο. Το GreekTrader.gr δεν ελέγχει τις πηγές των πληροφοριών ή τους εξωτερικούς συνδέσμους που αναφέρονται, δεν υιοθετεί ούτε προωθεί τις απόψεις, αναλύσεις, πληροφορίες, που αναρτώνται στον χώρο αυτό από τα μέλη της κοινότητας, ούτε εγγυάται την εγκυρότητα τους, και διατηρεί το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή και κατά την κρίση του διαχειριστή να διαγράφει συγκεκριμένες φράσεις, μηνύματα, διαφημιστικές καταχωρήσεις, ή και κάποιο μέλος, όταν γίνεται αντιληπτό ότι εφαρμόζονται πρακτικές προσβλητικές, ή αθέμιτες. Το GreekTrader.gr δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για πάσης φύσεως απώλεια που προέρχεται από την άμεση ή έμμεση χρήση ή επεξεργασία του περιεχομένου του FORUM..

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Η ονομασία "GreekTrader" καθώς και το λογότυπο είναι κατατεθέντα εμπορικά σήματα, και μαζί με το υλικό της ιστοσελίδας υπόκεινται σε καθεστώς πνευματικών δικαιωμάτων. Απαγορεύεται με οποιονδήποτε τρόπο η αναδημοσίευση τους, χωρίς την έγγραφη άδεια του διαχειριστή.

.