Ενδιαφέρον θα έχει πως θα αντιμετωπίσουν το νέο αυτό ψηφιακό νόμισμα οι μεγάλες κεντρικές τράπεζες, με τους κανονισμούς λειτουργίας και εποπτείας οι οποίοι είναι αρκετά αυστηροί και δεν υπάρχει ακόμα ξεκάθαρο νομοθετικό πλαίσιο για τα κρυπτονομίσματα.

Σταύρος Γεωργιάδης

Πηγή: https://www.coindesk.com/nouriel-roubini-says-facebooks-globalcoin-has-nothing-to-do-with-crypto